Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy
Ośrodek Pomocy Społecznej
Konstancin- Jeziorna
Podstawowe informacje
Druki do pobrania
Druki do pobrania

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Oświadczenia :

1. Oswiadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów.
2. Oswiadczenie o uczęszczaniu przez osobę uprawnioną do szkoły lub szkoły wyższej.
3. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego.
4. Oświadczenie o dochodzie(braku innego niż zadeklarowany).
5. Oświadczenie o dochodze podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
6. Oświadczenie o dochodzie nie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zaświadczenia:

1. Zaświadczenie o udzieleniu urlopu wychowawczego.
2. Zaswiadczenie o dochodzie za pierwszy przepracowany miesiąc.

 


Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy