Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy
Ośrodek Pomocy Społecznej
Konstancin- Jeziorna
Projekt systemowy 2010
Projekt systemowy 2011
Projekt systemowy 2012
Projekt systemowy 2013
Projekt systemowy 2013
 Nabór beneficjentów do projektu.

 Procedura postepowania OPS w Konstancinie- Jeziornie w sprawie kontraktu socjalnego


1.Kolejna, IV edycja projektu systemowego.

2. Zespół Projektowy

3 Siedziba Zespołu Projektowego

4. Uczestnicy projektu.

5. Działania szkoleniowe w ramach realizacji kontraktów socjalnych.

6. Działania dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej.

7. Podsumowanie IV edycji projektu systemowego


 


Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy