Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy
Ośrodek Pomocy Społecznej
Konstancin- Jeziorna
Kwiecień, 2013
Czerwiec, 2013
Lipiec, 2013
Sierpień, 2013
Wrzesień, 2013
Listopad, 2013
Grudzień, 2013
Styczeń, 2014
Luty, 2014
Kwiecień, 2014
Maj, 2014
Czerwiec, 2014
Lipiec, 2014
Sierpień, 2014
Październik, 2014
Grudzień, 2014
Styczeń, 2015
Luty, 2015
Kwiecień, 2015
Maj, 2015
Czerwiec, 2015
Wrzesień, 2015
Październik, 2015
Listopad, 2015
Grudzień, 2015
Styczeń, 2016
Luty, 2016
Lipiec, 2016
Aktualności
RSS
Ogłoszenie
13/02/2014 08:59:22

Fundacja Nasza Sprawa przygotowała pilotażowy program szkoleniowo-warsztatowy, mający na celu przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych, których partnerem i aktywnym współuczestnikiem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.

„Przemoc - Nasza Sprawa” w Konstancinie - Jeziornie.

Program przeciwdziałania przemocy skierowany do osób starszych rusza już w najbliższy piątek 14.02.2014r. Godzina 13:00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie ul. Rycerska 13

Nie przegap!

Dołącz do Nas!

Wesprzyj nas! 

Uczestnikami zajęć są osoby chętne do samorozwoju i zarazem powiększenia swojej wiedzy oraz umiejętności interpersonalnych w konfliktowych sytuacjach przemocowych. Uczestnikiem możesz być także i Ty! 

Integracja i współdziałanie to motto naszych zajęć!

Przemoc da się pokonać – zróbmy to razem!

To także Nasza Sprawa.

Nabór: Asystent rodziny
12/02/2014 09:49:59

Wynik naboru; pracownik socjalny.
06/02/2014 10:40:29
Wynik naboru: Podinspektor.
06/02/2014 10:39:07
Nabór: Pracownik socjalny
14/01/2014 10:43:15

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

ogłasza nabór na pracownika socjalnego.Szczegóły.

II etap
09/01/2014 08:41:03
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości nalezy kontaktować się z biurem projektu: Galeria Lima - ul. Warszawska 31, I piętro, pok. nr 9, tel: 22 717 53 68, 22 717 53 99 wewn. 114


Dokumenty rekrutacyjne.
Zryczałtowany dodatek energetyczny:
03/01/2014 10:57:19

Od 1 stycznia 2014 r. osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Idea dodatków energetycznych polega na częściowym, pokryciu ze środków publicznych kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną przez tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Zasady i tryb przyznawania, a także wypłacania dodatków energetycznych reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to zgodnie z tą ustawa osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późniejszymi zmianami), która jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej. 

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego:

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi: 

·         dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,36 zł. miesiąc,

·         dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,77 zł. miesiąc,

·         dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,93 zł. miesiąc.

Wysokość dodatków energetycznych na kolejne 12 miesięcy określi ten sam minister w terminie do 30 kwietnia każdego roku.

Warunki jakie należy spełniać aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny:

Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny należy:

·         złożyć stosowny wniosek,

·         mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,

·         być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedażny elektrycznej,

·         zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektryczne

Nabór: podinspektor.
31/12/2013 08:23:05

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W  KONSTANCINIE-JEZIORNIE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
PODINSPEKTOR W DZIALE DS. ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Szczegóły.

Wynik naboru: inspektor.
31/12/2013 08:20:13

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO PRACY
inspektor
w wydziale ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, i dodatków
mieszkaniowych

Nabór SUO
20/12/2013 14:31:29
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie ogłasza nabór:
Osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami psychicznymi.

Szczegóły

75 razem elementów 1  ...  3  4  5  6  7  8 

Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy