Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy
Ośrodek Pomocy Społecznej
Konstancin- Jeziorna
Kwiecień, 2013
Czerwiec, 2013
Lipiec, 2013
Sierpień, 2013
Wrzesień, 2013
Listopad, 2013
Grudzień, 2013
Styczeń, 2014
Luty, 2014
Kwiecień, 2014
Maj, 2014
Czerwiec, 2014
Lipiec, 2014
Sierpień, 2014
Październik, 2014
Grudzień, 2014
Styczeń, 2015
Luty, 2015
Kwiecień, 2015
Maj, 2015
Czerwiec, 2015
Wrzesień, 2015
Październik, 2015
Listopad, 2015
Grudzień, 2015
Styczeń, 2016
Luty, 2016
Lipiec, 2016
Aktualności
RSS
Projekt
16/02/2015 12:25:57

 


Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie przystępuje do realizacji projektu: „Broker edukacyjny – budujemy kapitał kariery”, który będzie realizowany we współpracy z Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA, ul. Targowa 66/23, Warszawa w ramach porozumienia o współpracy.

Celem projektu jest doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS na zwiększenie uczestnictwa w kształceniu formalnym i pozaformalnym  osób dorosłych z powiatu piaseczyńskiego.

W związku z powyższym zapraszamy osoby zainteresowane indywidualnym i grupowym doradztwem edukacyjnym z powiatu piaseczyńskiego, mieszkających, pracujących lub uczących się w gminie Konstancin-Jeziorna do zgłoszenia się do dnia 27 lutego 2015r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie ul. Rycerska 13 w godzinach od 9:00 do 17:00 w poniedziałki, od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Można również umówić się na spotkanie telefonicznie, uzyskać szczegółowe informacje dotyczące proponowanych działań. Tel.: 22/ 756-34-84; 756-34-85

 

 

1 razem elementów

Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy