Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy
Ośrodek Pomocy Społecznej
Konstancin- Jeziorna
Kwiecień, 2013
Czerwiec, 2013
Lipiec, 2013
Sierpień, 2013
Wrzesień, 2013
Listopad, 2013
Grudzień, 2013
Styczeń, 2014
Luty, 2014
Kwiecień, 2014
Maj, 2014
Czerwiec, 2014
Lipiec, 2014
Sierpień, 2014
Październik, 2014
Grudzień, 2014
Styczeń, 2015
Luty, 2015
Kwiecień, 2015
Maj, 2015
Czerwiec, 2015
Wrzesień, 2015
Październik, 2015
Listopad, 2015
Grudzień, 2015
Styczeń, 2016
Luty, 2016
Lipiec, 2016
Aktualności
RSS
Nabór
26/02/2016 15:43:21Lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne w postępowaniu konkursowym.

Informacje:

Rekrutacja  zostanie przeprowadzona w dwóch etapach:
- I etap – test ze znajomości przepisów prawnych (kodeks postępowania administracyjnego,
ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,) odbędzie się w dniu 21 marca 2016
r. w sali konferencyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej o godzinie 13.45
Osoby od numeru 1 do 10 o godzinie 13.45
Osoby od numeru 11 do 20 o godzinie 14.40
Osoby od numeru 21 do 29 o godzinie 15.30
Rozmowy kwalifikacyjne dla osób, które zostaną zakwalifikowane po I etapie odbędą się w
dniu 24 marca 2016 r. w godzinach 12.00 – 16.00 w pokoju nr 5 na parterze
Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowany w dniu 22 marca
2016 r.
 

 

Harmonogram naboru:

14.03.2016 (poniedziałek) do godz. 17.00. – termin składania ofert

17.03.2016 (czwartek) – informacja o ofertach spełniających kryteria formalne, informacja o osobach zaproszonych na test pisemny oraz o miejscu i godzinie jego przeprowadzenia ( w przypadku dużej liczby ofert test odbędzie się w godzinach popołudniowych – wieczornych)

21.03.2016 (poniedziałek) – test (pytania otwarte i zamknięte) z zakresu znajomości przepisów (ustaw i aktów wykonawczych) podanych w ogłoszeniu;

22.03.2016 (wtorek) do godz. 16.00. – podanie wyników testu wraz z wykazem osób zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną;

23.03.2016 (środa) – rozmowy kwalifikacyjne +

24.03.2016 (czwartek) do godz. 16.00. – ogłoszenie wyników postępowania konkursowego 

Proponowane zatrudnienie 01.04.2016r.


 

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

 

Przykładowy tekst oświadczenia o stanie zdrowia:

 

"Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie zadań podinspektora ds. świadczeń wychowawczych."

Dot. poświadczenia dokumentów:

Na każdej zapisanej/zadrukowanej stronie:"Za zgodność z oryginałem", miejscowość, data, podpis. 

Wnioski 500+
22/02/2016 18:52:47Szanowni Państwo

Już jest wzór wniosku o świadczenie z programu Rodzina 500 plus.

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia. Prosimy nie przesyłać wniosków wcześniej gdyż "§8.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r."

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawierające wzór wniosku zostało opublikowane  w Dzienniku Ustaw (poz. 214).

Wniosek w pliku PDFInformacja ws. 500 plus
17/02/2016 21:23:24
W związku z niedokładnymi informacjami podawanymi przez media informujemy, że wnioski(druki do pobrania) dot. Programu Rodzina 500 Plus zostaną zamieszczone na stronie Ośrodka gdy będzie dostępna ich finalna (obowiązująca) wersja.Poniżej link do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie przedstawiono odpowiedzi na najczęstsze pytania ws. Programu Rodzina 500 Plus.

http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/500plus/Informator.pdfPOIK
11/02/2016 15:18:29
4 razem elementów

Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy