Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy
Ośrodek Pomocy Społecznej
Konstancin- Jeziorna
Aktualności
Statut
Strategia
Akty prawne
Pracownicy OPS
Oferty pracy
Zamówienia publiczne
Przydatne adresy
Zamówienia publiczne

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu „Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o zamówieniu- usługi
Ogłoszenie nr: 255244 -2012 z dnia 17.07.2012r.
Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Wyniki postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie isług szkoleniowych w ramach Projektu „Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia.


Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy