Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy
Ośrodek Pomocy Społecznej
Konstancin- Jeziorna
Zasiłek stały
Zasiłek okresowy
Zasiłek celowy
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
Asystent rodziny
Świadczenia z pomocy społecznej

Wydział Systemu Pomocy Społecznej:

1. Kierownik Wydziału/Zastępca Kierownika OPS Pani Jolanta Leśniewska.

Dział ds. świadczeń z pomocy społecznej:

Parter pokój nr 4.

tel: 022 756-34-84
022 756-34-85

nr. wewn. 16

1. Kierownik działu: Pani Urszula Bukowińska.

2. Pani Sylwia Książek.

3. Pani Agata Rybak.

Dział pracy socjalnej(pracownicy socjalni):

Parter pokój nr 2:

tel: 022 756-34-84
022 756-34-85

nr. wewn. 33

1. Pani Halina Lewandowska

2. Pan Arkadiusz Włodarczyk

3. Pan Grzegorz Gnaś

4. Pani Alicja Murawska

Parter pokój nr 6:

tel: 022 756-34-84
022 756-34-85

nr. wewn. 18

1. Pani Dominika Grochulska

2. Pani Mariola Maciszewska

3. Pani Agnieszka Księcio

Parter pokój nr 6a:

tel. 022 756-34-84
022 756-34-85

nr. wewn. 27

1. Pani Anna Ziółkowska

2. Pani Sylwia Ponikła

3. Pani Irena Citkowicz- Jurkiewicz

4. Pani Katarzyna Zwalińska

Usługi opiekuńcze:

1. Pani Urszula Bukowińska

2. Pani Agata Rybak

Parter pokój nr 4.

tel: 022 756-34-84
022 756-34-85

nr. wewn. 16

Asystent Rodziny:

1. Pani Olga Wojda

2. Pani Małgorzata Fiałek


Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy