Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy
Ośrodek Pomocy Społecznej
Konstancin- Jeziorna
Procedura "Niebieskie Karty"
Informacja dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Do pobrania
KONTAKT
Do pobrania
Zarządzenie Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna nr 25/VI/2011 z dnia 07.03.2011 r. ws powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna nr 173/VI/2011 z dnia 28.11.2011 r.  ws wprowadzenia zmian w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna nr 29/VI/2013 z dnia 12.03.2013 r. ws wprowadzenia zmian w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna nr 234/VI/2013 z dnia 14.11.2013 r. ws wprowadzenia zmian w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego.

Strona głównaAktualnościRodzina 500+Świadczenia z pomocy społecznejFundusz alimentacyjnyŚwiadczenia rodzinneDodatki mieszkanioweProjekty systemoweZI ds. przemocy